Τι είναι το e-vevaiosi.gr;

Το e-vevaiosi.gr είναι μια πλατφόρμα έκδοσης πιστοποιητικών. Σας βοηθά να σχεδιάσετε επαγγελματικά πιστοποιητικά με το δικό σας λογότυπο, να προσθέσετε επιβεβαίωση από τρίτο για να αυξήσετε την αξιοπιστία τους, να στείλετε email με εξατομικευμένα πιστοποιητικά στη λίστα των παραληπτών σας και να παρακολουθείτε την διάδοση και την απήχηση τους στα κοινωνικά δίκτυα.