Σχετικά με μας

Ποιοι είμαστε?
Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με ισχυρά κίνητρα, πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της κατάρτισης και πιστοποίησης πληροφορικής, στην διοργάνωση σεμιναρίων (διαδικτυακών και μη) και λοιπών εκδηλώσεων.
Γιατί αναπτύξαμε το e-vevaiosi.gr;
Έχουμε οργανώσει αρκετές εκδηλώσεις, τόσο μέσω διαδικτύου, όσο και με φυσική παρουσία, ώστε να γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει όποιος δραστηριοποιείται σε αυτόν τον χώρο.
Ένα από τα πιο χρονοβόρα καθήκοντα είναι η προετοιμασία των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης / Πιστοποιητικών που πρέπει να απονεμηθούν σε κάθε συμμετέχοντα, οι οποίες φυσικά θα πρέπει να φέρουν το όνομά του / της και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail που καταχωρήθηκε από τον ενδιαφερόμενο.
Τα πράγματα γίνονται λιγάκι πιο δύσκολα όταν οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα, με τις τόσο όμορφες λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες που έχει. Η μαζική παραγωγή εξατομικευμένων Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Πιστοποιητικών προϋποθέτει ειδική μέριμνα για πλήθος περιπτώσεων.
Μην ανησυχείτε, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Γι’ αυτό αναπτύξαμε το e-vevaiosi.gr.
Τι άλλο έχουμε κάνει μέχρι τώρα;
Τοe-vevaiosi.gr έχει αναπτυχθεί από την ομάδα infolearn-TEST4U.
Το TEST4U αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτύσσουν δεξιότητές πληροφορικής από μόνοι τους, εκτελώντας εργασίες με χρήση της πραγματικής εφαρμογής που θέλουν να μάθουν. Ο τρόπος εξάσκησης είναι κυρίως με ερωτήσεις Live-in-the-application, αντί για απλές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το TEST4U από τον επίσημο ιστότοπο www.test4u.eu.
Από το 2003 περισσότεροι από 700.000 χρήστες βασίστηκαν στο TEST4U για να επιτύχουν τους στόχους εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους.
Πώς εγγυόμαστε τη διαδικασία επαλήθευσης;
Στην πραγματικότητα, δεν την εγγυόμαστε εμείς. Την διαδικασία επαλήθευσης εγγυάται ένας τρίτος, ανεξάρτητος οργανισμός, για εμάς.
Η επαλήθευση τρίτου μέρους πραγματοποιείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού DIPLOMA, έναν Οργανισμό Πιστοποίησης που συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015, για να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες επαλήθευσης και όλα τα σχετικά δεδομένα χρήστη είναι επικυρωμένα και έγκυρα.