Συγχαρητήρια!!!

Το πιστοποιητικό σας είναι έτοιμο.

Κοινοποιήστε το και Κατεβάστε το

Κοινοποιήστε το πιστοποιητικό σας

Κοινοποιήστε το στα Κοινωνικά Δίκτυα.
Ενισχύστε το επαγγελματικό σας προφίλ, αναρτώντας την Βεβαίωση Συμμετοχής ή το Πιστοποιητικό που λάβατε.
Οι πιθανοί μελλοντικοί σας εργοδότες χρησιμοποιούν, όπως κι εσείς, τα κοινωνικά δίκτυα κι είναι πολύ πιθανό να θελήσουν να πάρουν μία ιδέα του πώς εκμεταλλεύεστε τον ελεύθερο χρόνο σας. Αποδείξτε τους ότι επενδύετε σε διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινοποιώντας την συμμετοχή σας στις διάφορες εκδηλώσεις ή σεμινάρια, όπως και κάθε άλλο επαγγελματικό σας επίτευγμα.

Κατεβάστε το πιστοποιητικό σας

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό σας και γιατί όχι να το εκτυπώσετε.

Διακοσμήστε τον τοίχο σας

Τι πιο όμορφο από καλαίσθητα Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν σε όλους την δίψα σας για μάθηση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων; Εκτυπώστε τα Πιστοποιητικά που αναγράφουν το όνομά σας και τοποθετήστε τα στον τοίχο σας.