Με την εγγραφή (εγγραφή) για χρήση της εφαρμογής e-vevaiosi.gr δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τις πολιτικές και τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

 

Γενικοί Όροι Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Όροι και Προϋποθέσεις”) προτού χρησιμοποιήσετε το https://www.e-vevaiosi.gr (ή “Υπηρεσία”) που λειτουργεί και ανήκει στην infolearn (“e-vevaiosi.gr”, “εμείς”, “δικό μας” ή “εμάς”). Οι Όροι είναι μια νομική και δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο e-vevaiosi.gr και σε εσάς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν έχετε άδεια πρόσβασης στην Υπηρεσία.

Το e-vevaiosi.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα να αλλάξει ή να ενημερώσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, δημοσιεύοντας στον Ιστότοπό του ή παρέχοντας οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση, και τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων θα υπόκεινται στην πιο πρόσφατη έκδοση που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο κατά την ώρα χρήσης.

Εάν ένας χρήστης παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους που περιγράφονται παρακάτω, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση.

  • Οι Υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
  • Πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση email, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από το e-vevaiosi.gr κατά τη διαδικασία εγγραφής.
  • Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης. Το e-vevaiosi.gr δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από τη μη συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση ασφάλειας. Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που υποβάλλετε εσείς υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου μας.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστότοπου e-vevaiosi.gr για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση του ιστότοπου e-vevaiosi.gr, να παραβιάζετε τυχόν νόμους της δικαιοδοσίας σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

 

Υπηρεσίες και συνδρομή

Η Υπηρεσία χρεώνεται με προαγορά και αφαίρεση από τις διαθέσιμες μονάδες ανάλογα με το πακέτο που επιλέξατε κατά την αγορά της Υπηρεσίας. Η εξάντληση των διαθέσιμων μονάδων, δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της χρέωσης, ούτε ακύρωση του λογαριασμού σας. Εφόσον οι διαθέσιμες αποστολές δεν πραγματοποιηθούν μέσα σε περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, τότε χάνετε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσετε και δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για λόγους μη εξάντλησης του αριθμού των αποστολών που έχετε στη διάθεσή σας, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών

Το e-vevaiosi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και να διώξει παραβιάσεις οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Το e-vevaiosi.gr μπορεί να εμπλέκει και να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου στη δίωξη χρηστών που παραβιάζουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Αναγνωρίζετε ότι το e-vevaiosi.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να προ-ελέγχει ή να παρακολουθεί την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστότοπου e-vevaiosi.gr ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, υλικών ή άλλου περιεχομένου που παρέχονται ή διατίθενται μέσω του ιστότοπου e-vevaiosi.gr, αλλά έχει το δικαίωμα να το πράξει. Με το παρόν συμφωνείτε ότι το e-vevaiosi.gr μπορεί, κατά την άσκηση της αποκλειστικής διακριτικής ευχέρειας του e-vevaiosi.gr, να αφαιρέσει ή να διαγράψει οποιεσδήποτε καταχωρήσεις, πληροφορίες, υλικό ή άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή κατά τα άλλα είναι απαράδεκτο.

 

Τερματισμός και ακύρωση

Το e-vevaiosi.gr, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον Λογαριασμό σας εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σωστή ακύρωση του λογαριασμού σας. Για να γίνει αυτό, ο κάτοχος του λογαριασμού πρέπει να στείλει ένα email στη διεύθυνση info@e-vevaiosi.gr με την πρόταση “Ακύρωση λογαριασμού” στη γραμμή θέματος. Οποιαδήποτε ακύρωση του λογαριασμού σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας, την άρνηση πρόσβασης στον λογαριασμό σας, καθώς και την κατάπτωση και την παραίτηση από όλο το περιεχόμενο του λογαριασμού σας. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση αυτών των πληροφοριών από το e-vevaiosi.gr μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας.

Το e-vevaiosi.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρού εις καιρόν να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τον ιστότοπο e-vevaiosi.gr (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) με ή χωρίς ειδοποίηση.

 

Τροποποιήσεις στον ιστότοπο e-vevaiosi.gr και τις τιμές

Οι τιμές όλων των προγραμμάτων e-vevaiosi.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων προγράμματος συνδρομής στον ιστότοπο e-vevaiosi.gr, ενδέχεται να αλλάξουν.

Το e-vevaiosi.gr δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών e-vevaiosi.gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή, και συμφωνείτε (λόγω της συνεχούς χρήσης της Ιστοσελίδας μας) να δεσμευτείτε από τέτοιες αλλαγές. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Τυχόν νέες δυνατότητες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τον τρέχοντα ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων, θα υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους. Εάν ένας χρήστης παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους που περιγράφονται παρακάτω, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση.

Εάν τυχόν μελλοντικές αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών δεν είναι αποδεκτές από εσάς ή σας προκαλούν να μην συμμορφώνεστε πλέον, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας e-vevaiosi.gr. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας e-vevaiosi.gr μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση της παρούσας Σύμβασης αποτελεί την πλήρη αποδοχή σας για οποιεσδήποτε και όλες αυτές τις αλλαγές.

 

Πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία περιεχομένου

Δεν απαιτούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο που υποβάλλεται ή δημιουργείται αποκλειστικά στον λογαριασμό σας e-vevaiosi.gr. Οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι δικό σας παραμένει δικό σας. Αυτοί οι Όροι δεν μας παρέχουν άδειες ή δικαιώματα στο περιεχόμενό σας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

Οι υποβληθείσες πληροφορίες και το περιεχόμενο δεν πρέπει να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό που είναι ακατάλληλο, ανακριβές, παραπλανητικό, δόλιο ή άλλως παράνομο. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να στείλετε email αν δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης. Το e-vevaiosi.gr έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε από τις Υποβληθείσες Πληροφορίες και Περιεχόμενο που το e-vevaiosi.gr πιστεύει ότι είναι ανακριβές ή ακατάλληλο.

Θα είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις Υποβληθείσες Πληροφορίες και Περιεχόμενο, και θα υπερασπιστείτε, θα κρατήσετε αβλαβές και θα αποζημιώσετε το e-vevaiosi.gr από και ενάντια σε τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την υποβολή, την προβολή ή / και τη χρήση αυτών των Υποβληθέντων Πληροφοριών και Περιεχομένου.

 

Αποποίηση ευθυνών

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, γραπτές ή εννοούμενες, με την εφαρμογή του Νόμου ή με άλλο τρόπο, σχετικά με τα προϊόντα, το λογισμικό ή τους ιστοτόπους που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές από την παρούσα συμφωνία ή σε σχέση με το λογισμικό. ΤΟ e-vevaiosi.gr ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ  ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. Μερικά κράτη δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε η παραπάνω εξαίρεση ίσως δεν βρίσκει εφαρμογή σε εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του λογισμικού από εσάς είναι με δική σας ευθύνη. Οι κάτοχοι και οι δημιουργοί του e-vevaiosi.gr δεν εγγυώνται ότι το λογισμικό θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Ούτε παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση του λογισμικού από εσάς, ή ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε πληροφοριών, ιστότοπων, λογισμικού ή εμπορευμάτων που ενδέχεται να παρέχονται μέσω του λογισμικού. Καμία δήλωση, πληροφορίες ή συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δηλώσεων σχετικά με τη χωρητικότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή την απόδοση, είτε γίνονται από τους ιδιοκτήτες και τους δημιουργούς του e-vevaiosi.gr, υπαλλήλων, μεταπωλητή ή άλλου εκπροσώπου ή άλλως, που δεν περιέχεται σε αυτή την συμφωνία θεωρείται εγγύηση από τους ιδιοκτήτες και τους δημιουργούς του e-vevaiosi.gr για οποιονδήποτε σκοπό ή συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του e-vevaiosi.gr και αποδέχεστε ότι δεν θα βασίζεστε σε καμία τέτοια δήλωση, πληροφορίες ή συμβουλές.

Όταν οι κάτοχοι και οι δημιουργοί του e-vevaiosi.gr είναι διανομείς, και όχι εκδότες, του Περιεχομένου που παρέχεται από τρίτα μέρη, οι κάτοχοι και οι δημιουργοί του e-vevaiosi.gr δεν ασκούν κανέναν συντακτικό έλεγχο επί του Περιεχομένου αυτού. Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται σε τέτοιες πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των κατόχων και δημιουργών του e-vevaiosi.gr ή των παρόχων περιεχομένου ή των αδειοδοτών. Ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι δημιουργοί του e-vevaiosi.gr, ούτε οι πάροχοι περιεχομένου ή οι δικαιοπάροχοι του, παρέχουν καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την αλήθεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών.

Το e-vevaiosi.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση του λογισμικού από τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών, μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες στο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοιες νέες δυνατότητες ή / και υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, το e-vevaiosi.gr δεν ευθύνεται για εσάς ή οποιονδήποτε άλλο για τυχόν έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, τιμωρητικές, υποδειγματικές Η επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια αναμενόμενων εσόδων, απώλεια πληροφοριών ή υλικό ή οποιοδήποτε είδος, απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρήσεων και ζημία σε ακίνητα, ακόμη και αν το e-vevaiosi.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών) που προκύπτουν σε σχέση με ή προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικό που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε υλικό, περιεχόμενο, πληροφορίες, ιστότοπους, λογισμικό ή προϊόντα που λαμβάνονται στο λογισμικό, ή λάθη, παραλείψεις, διακοπές, αποτυχία επικοινωνίας, διαγραφή αρχείων ή e-mail, σφάλματα, ελαττώματα, ιούς, δούρειους ίππους, καθυστερήσεις στη λειτουργία ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης, ή κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα αρχεία, τα προγράμματα, τους ιστότοπους ή το λογισμικό σας. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες και σε τέτοιες πολιτικές η ευθύνη του e-vevaiosi.gr περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

Δημοσιότητα

Παραχωρείτε στο e-vevaiosi.gr το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το λογότυπό της εταιρείας σας ως αναφορά για σκοπούς μάρκετινγκ ή προώθησης στον ιστότοπό μας και σε άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τις τυπικές οδηγίες χρήσης εμπορικών σημάτων που μας παρέχονται κατά καιρούς. Εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη λίστα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@e-vevaiosi.gr αρνούμενο να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά.

 

Ισχύον δίκαιο

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να επηρεάζουν τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων ή την πραγματική χώρα διαμονής σας.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή παροχή αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

 

© 2023 infolearn ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.