Κατάστημα

  • Σχεδιάστε και στείλτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2000 προσωποποιημένες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. Κάθε παραλήπτης θα λάβει ένα e-mail με έναν σύνδεσμο μέσω του οποίου θα μπορεί να κατεβάσει την βεβαίωσή του, να την εκτυπώσει αλλά και να την κοινοποιήσει στα κοινωνικά δίκτυα. Οι Βεβαιώσεις θα πρέπει να αποσταλούν εντός 12 μηνών από την αγορά τους
  • Σχεδιάστε και στείλτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 500 προσωποποιημένες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. Κάθε παραλήπτης θα λάβει ένα e-mail με έναν σύνδεσμο μέσω του οποίου θα μπορεί να κατεβάσει την βεβαίωσή του, να την εκτυπώσει αλλά και να την κοινοποιήσει στα κοινωνικά δίκτυα. Οι Βεβαιώσεις θα πρέπει να αποσταλούν εντός 12 μηνών από την αγορά τους

Τίτλος

Go to Top